מה ההבדל בין מחוננים למצטיינים?

מחוננים – 3% התלמידים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר ביחס לכל התלמידים שניגשו למבחני איתור המחוננים. מחוננים יוצאים ליום שליפה מחוץ לבית הספר במסגרות מצויינות מיוחדות או לכיתת מחוננים בישובים מעטים בהם קיימות כיתות מחוננים.
מצטיינים – 5% התלמידים הבאים שקיבלו את הציונים הגבוהים אחרי המחוננים. המצטיינים מגיעים לאותן מסגרות מצויינות אחר הצהריים.
הכינו את הילדים מראש וחשפו אותם לשאלות לדוגמה ברמת המבחן באתר גאונצ’יק

חוברות הכנה לשלב א'

חוברות הכנה לשלב ב'