מה ההבדל בין מחוננים למצטיינים?

מחוננים – 3% התלמידים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר ביחס לכל התלמידים שניגשו למבחני איתור המחוננים. מחוננים יוצאים ליום שליפה מחוץ לבית הספר במסגרות מצויינות מיוחדות או לכיתת מחוננים בישובים מעטים בהם קיימות כיתות מחוננים.
מצטיינים – 5% התלמידים הבאים שקיבלו את הציונים הגבוהים אחרי המחוננים. המצטיינים מגיעים לאותן מסגרות מצויינות אחר הצהריים.
הכינו את הילדים מראש וחשפו אותם לשאלות לדוגמה ברמת המבחן באתר גאונצ’יק

חוברות הכנה לשלב א'

  • חוברת הכנה להדפסה – מבחן מחוננים שלב א [כיתה ב]
  • חוברת מבחנים להדפסה – מבחן מחוננים שלב א [כיתה ב]
  • חוברת משולבת להדפסה – מבחן מחוננים שלב א [כיתה ב]

חוברות הכנה לשלב ב'

  • חוברת הכנה להדפסה – מבחן מחוננים שלב ב [כיתה ב]
  • מארז מבחנים להדפסה – מבחן מחוננים שלב ב [כיתה ב]
  • חוברת משולבת להדפסה – מבחן מחוננים שלב ב [כיתה ב]
  • מבחן לדוגמה להדפסה – מבחן מחוננים שלב ב [כיתה ב]