מבחן מחוננים כיתה ו

אתר גאונצ’יק מציע מבחנים לדוגמה ברמת מבחן המחוננים בכיתה ו’. החוברות להדפסה ומתקבלים מיידית במייל.