תוצאות מבחן מחוננים שלב א' + שלב ב' וזימונים למבחנים מתפרסמים באתר מכון קרני

הזמינו חברים לבדוק את תוצאות המבחן ואת תאריך המבחן הבא

Facebook
Email
WhatsApp

אתר גאונצ’יק מציע חוברת תרגול, מבחנים לדוגמה, מארז מבחנים לדוגמה וחוברת משולבת לשלב ב’ של מבחני איתור המחוננים. 
החוברות חושפות את הילדים לשאלות ברמת המבחן ומאפשרות להם להגדיל את סיכויי ההצלחה במבחן.
מומלץ להכין את הילדים ולתרגל איתם על מנת שיגיעו רגועים ומוכנים למבחן וימצו את היכולת שלהם.