10 שאלות לדוגמה בנושא הבנת הנקרא – מבחן מחוננים שלב א [כיתה ב]

10 שאלות לדוגמה בנושא הבנת הנקרא ובעיות מילוליות לקראת שלב א של מבחן המחוננים בכיתה ב

5.00